Silver Cross

מדיניות הפרטיות

כללי

הצהרת מדיניות זו מתארת כיצדSilver Cross תשמור ותשתמש במידע הנוגע לכם. ההצהרה חלה על כל חלקי אתר האינטרנט. כל שינוי שיחול בעקרונות המדיניות הללו יתפרסם כאן. Silver Cross הוא שמה המסחרי שלSilver Cross (UK) Ltd.

Silver Cross מחויבת לכבד את פרטיותכם. אתר האינטרנט שלנו נבנה באופן המאפשר לכם, באופן כללי, לבקר באתר בלי להזדהות או לחשוף שום מידע אישי.

קובצי Cookie

קובצי Cookie הם קבצים קטנים שנשתלים בדפדפן שלכם בעת ביקורכם באתר. נהוג להשתמש במנגנון זה כדי לשפר את תפקודם של אתרי אינטרנט וכן כדי לספק מידע לבעלי האתרים. קובצי Cookie משמשים לתיעוד פרטים על העדפות הגולשים בעת ביקורם באתר שלנו, דבר המאפשר לנו לשפר את חוויית הגלישה שלהם על ידי התאמה אישית של תפקוד האתר לפי הנתונים שנאספו. קובצי Cookie משמשים גם כדי לזהות אתכם בכל ביקור חוזר שלכם באתר. 

התוקף של 'קובץ Cookie של הפעלה' פג בסוף הגלישה ברגע שתסגרו את הדפדפן; תאריך פקיעת התוקף של 'קובץ Cookie מתמיד', לעומת זאת, קבוע מראש, והוא יאוחסן במחשב עד התאריך שנקבע או עד שתמחקו אותו באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן.


קובצי Cookie הכרחיים לאספקת שירות

שם

סיבת השימוש

פקיעת תוקף

ASP.NET_SessionId

זהו קובץ Cookie של הפעלה המוגדר כברירת מחדל עבור יישום האינטרנט, לצורך ניהול מצב ההפעלה

בסוף ההפעלה

.ASPXAUTH

מתעד את זהות המשתמש המאומת ברגע זה באתר.

1 שעה

.intlang

זהו קובץ ה-Cookie המתעד את הגדרות השפה המועדפת לגלישה באתר.

1 שנה


קובצי Cookie מועיליםשאינםפולשניים

שם

סיבתהשימוש

פקיעתתוקף

__utma

קובצי Cookie למעקב של Google

24 חודשים

__utmb

קובצי Cookie למעקב של Google

20 דקות

__utmc

קובצי Cookie למעקב של Google

בתום ההפעלה

__utmv

קובצי Cookie למעקב של Google

12 שעות

__utmz

קובצי Cookie למעקב של Google

6 חודשים

__atuvc

קובץ Cookie ‏AddThis מהכתובת http://support.addthis.com/customer/portal/questions/319587--atuvc-cookie?t=89322

24 חודשים


קובצי Cookie מועיליםשאינםפולשניים, שלצדשלישי

שם

סיבת השימוש

פקיעת תוקף

כתובת URL

BIGipServerLB01-FEF1-FTTP-POOL  (או דומה)

קובץ Cookie לאיזון עומס עבור Feefo

בתום ההפעלה

www.feefo.com

JSESSIONID

ניטור ביצועי אתר

כ-‏20 דקות

beacon-1.newrelic.com


קובצי Cookie שלצדשלישי, מועיליםולאפולשניים

שם

סיבת השימוש

פקיעת תוקף

כתובת URL

PREF

קובצי Cookie להפעלה/מעקב של You Tube (רק בדפים המציגים סירטוני וידיאו של You Tube)

10 שנים

youtube.com

VISITOR_INFO1_LIVE

קובצי Cookie להפעלה/מעקב של You Tube (רק בדפים המציגים סירטוני וידיאו של You Tube)

8 חודשים

youtube.com

use_hitbox

קובצי Cookie להפעלה/מעקב של You Tube (רק בדפים המציגים סירטוני וידיאו של You Tube)

בתום ההפעלה

youtube.com

HSID

קובצי Cookie להפעלה/מעקב של You Tube (רק בדפים המציגים סירטוני וידיאו של You Tube והמשתמש מחובר ל-You Tube)

10 שנים

youtube.com

dkv

קובצי Cookie להפעלה/מעקב של You Tube (רק בדפים/חלונות מוקפצים המציגים סירטוני וידיאו של You Tube והמשתמש מחובר ל-You Tube)

10 שנים

youtube.com

LOGIN_INFO

קובצי Cookie להפעלה/מעקב של You Tube (רק בדפים/חלונות מוקפצים המציגים סירטוני וידיאו של You Tube והמשתמש מחובר ל-You Tube)

10 שנים

youtube.com

SID

קובצי Cookie להפעלה/מעקב של You Tube (רק בדפים/חלונות מוקפצים המציגים סירטוני וידיאו של You Tube והמשתמש מחובר ל-You Tube)

10 שנים

youtube.com

שימו לב, בכל מקרה שאנו משבצים תוכן מאתרים של צד שלישי, כגון YouTube, ייתכן שאתרים אלה ישתלו גם הם קובצי Cookieבהתקן שלכם. ל-Silver Cross אין שליטה בקובצי Cookie אלה.לקבלת מידע נוסף, עליכם לבדוק את מדיניות הפרטיות של האתרים הרלוונטיים.

חסימתקובצי Cookie

רוב הדפדפנים (Firefox, ‏Internet Explorer, Google Chrome, ‏Opera, ‏Safari ועוד) מאפשרים לחסום התקנה של קובצי Cookie בהתקן באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן.

בהתאם לדפדפן שברשותכם, ניתן לקבל מידע נוסף בקישורים הבאים:

מומלץ למשתמשי טלפונים סלולריים לעיין במדריכים של ההתקנים הרלוונטיים לקבלת פרטים הנוגעים לאופן החסימה של קובצי Cookie בדפדפני ההתקנים הניידים שברשותם. 

שימו לב, הגבלת השימוש בקובצי Cookie עלול להשפיע על התפקודיות של האתר שלנו.

מחיקתקובצי Cookie

רוב הדפדפנים (Firefox, ‏Internet Explorer, Google Chrome, ‏Opera, ‏Safari ועוד) מאפשרים למחוק באופן יחידני או גורף קובצי Cookie המותקנים בהתקן. בהתאם לדפדפן שברשותכם, ניתן לקבל מידע נוסף בקישורים הבאים:

בהתאם לדפדפן שברשותכם, ניתן לקבל מידע נוסף בקישורים הבאים:

באופן דומה, מומלץ למשתמשי טלפונים סלולריים לעיין במדריכים של ההתקנים הרלוונטיים לקבלת פרטים הנוגעים לאופן המחיקה של קובצי Cookie בדפדפני ההתקנים הניידים שברשותם. 

שימו לב, באופן זה יימחקו בדרך כלל רק קובצי Cookie שמותקנים באותו רגע בהתקן.עליכם גם לשנות את הגדרות הדפדפן (לעיל) אם תרצו למנוע התקנה של קובצי Cookie בעתיד. שימו לב, מחיקה של קובצי Cookie המאוחסנים בהתקן עלולה להשפיע על יכולת השימוש באתר שלנו.

למידע נוסף על קובצי Cookie ועל אופן פעולתם, בקרו בכתובת‏‏‎‏‎ www.allaboutcookies.org